ask for a question
BENETECH GM530 เคลื่อนที่ / มัลติ-ฟังก์ชั่น เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด -50-530℃ สำหรับสถานที่ทำงานและการสอน, ปิดอัตโนมัติ, เก็บข้อมูล
$ 16.99
BENETECH GM530 เคลื่อนที่ / มัลติ-ฟังก์ชั่น เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด -50-530℃ สำหรับสถานที่ทำงานและการสอน, ปิดอัตโนมัติ, เก็บข้อมูล #07223354
US $16.99
$25.49